มหกรรมติวไฟลุก!

GAT/PAT และ วิชาสามัญ

ติวสรุปสุดเข้มข้น ด้วยกลยุทธ์เก็บบทสำคัญ “รับประกันทำได้” เกินครึ่งพร้อมข้อสอบเสมือนจริงและเฉลยละเอียดให้กลับไปฝึกเพิ่ม เติมคะแนนเฮือกสุดท้ายให้รอดแบบ ไฟลุก

GAT / PAT
GAT
เชื่อมโยง + ภาษาอังกฤษ
15 ก.พ. 2020 | 08:00-13:00 น.
PAT 1
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
15 ก.พ. 2020 | 14:00-18:00 น.
PAT 2
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
16 ก.พ. 2020 | 08:00-13:00 น.
PAT 5
ความถนัดวิชาชีพครู
16 ก.พ. 2020 | 14:00-18:00 น.
PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
17 ก.พ. 2020 | 08:00-13:00 น.
PAT 7.6
ความถนัดภาษาบาลี
17 ก.พ. 2020 | 14:00-18:00 น.
PAT 7.4
ความถนัดภาษาจีน
18 ก.พ. 2020 | 08:00-13:00 น.
PAT 7.1
ความถนัดภาษาฝรั่งเศส
18 ก.พ. 2020 | 14:00-18:00 น.
PAT 7.3
ความถนัดภาษาญี่ปุ่น
19 ก.พ. 2020 | 08:00-13:00 น.
PAT 7.7
ความถนัดทางภาษาเกาหลี
19 ก.พ. 2020 | 14:00-18:00 น.
9 วิชาสามัญ
COMING SOON
รอแปปนะ
09 มี.ค. 2020 | 00:00-00:00 น.