มหกรรมติวไฟลุก!

GAT/PAT และ วิชาสามัญ

ติวสรุปสุดเข้มข้น ด้วยกลยุทธ์เก็บบทสำคัญ “รับประกันทำได้” เกินครึ่งพร้อมข้อสอบเสมือนจริงและเฉลยละเอียดให้กลับไปฝึกเพิ่ม เติมคะแนนเฮือกสุดท้ายให้รอดแบบ ไฟลุก

GAT / PAT
เดี๋ยวกลับมาเจอกันปีหน้า
Coming back soon
22 ก.พ. 2020 | 00:00-00:00 น.
9 วิชาสามัญ
คณิตศาสตร์ 1
9 วิชาสามัญ
09 มี.ค. 2020 | 08:00-13:00 น.
ฟิสิกส์
9 วิชาสามัญ
09 มี.ค. 2020 | 14:00-18:00 น.
เคมี
9 วิชาสามัญ
10 มี.ค. 2020 | 08:00-13:00 น.
ชีววิทยา
9 วิชาสามัญ
10 มี.ค. 2020 | 14:00-18:00 น.
ภาษาไทยและสังคมศึกษา
9 วิชาสามัญ
11 มี.ค. 2020 | 08:00-13:00 น.
ภาษาอังกฤษ
9 วิชาสามัญ
11 มี.ค. 2020 | 14:00-18:00 น.